Marmomacc 2017 Başvuru Formu (27 - 30 Eylül , Verona, İtalya)
Firma Adı (Ticaret Sicil Gazetesindeki Resmi Ünvan):*
 
Fuarla İlgili Kişinin Adı-Soyadı / Ünvanı*
 
İlgili Kişinin Ofis Telefonu*
 
İlgili Kişinin Cep Telefonu:*
 
Adres*
 
E-mail:
 
Web Adresi:
 
Sergilenecek Ürünler:*
 
Talep Edilen M2 alanı (20 m2 ve katları olarak seçim yapılabilmektedir):*
 
Açıklama
 
Talep edilen m2 başına 100 € avans tutarı karşılığının ( örnek ; 20 m2 için 2000 € gibi) T.C. Merkez Bankası'nın günlük efektif satış kurunu baz alarak Türk Lirası cinsinden yatırıldığına dair ödeme dekontunun Birliğimiz Maden Sektörü Şubesine (Fax: 0212 454 05 08; E-posta: canan.caglayan@immib.org.tr ) gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.
Başvuran firmanın eksik veya döviz cinsinden avans ödemesi yapması durumunda, Birliğimizce herhangi bir geri bildirim yapılmayacaktır. Takip sorumluluğu tamamen başvuran firmaya aittir.
Başvuru yapılmasının ardından katılımdan vazgeçilmesi durumunda katılım avansı iade edilmeyecektir.
Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından organizatör firmanın banka hesabına bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Elden banka hesabımıza ödeme yapılması durumu kabul edilmemektedir.
Hol ve stant büyüklüklerine göre yer tahsisleri, Fuar İdaresinden Birliğimize ayrılan alanlar açıklandığında, başvuruda bulunan firmaların önceki senelerde bu fuara Birliğimiz ile katılma sıklığı kriterleri göz önünde bulundurularak, Birliğimizce yapılacaktır.
Birliğimizce, Verona Fuar İdaresinden talep edilen ek alanının temin edilememesi durumunda yer planında ve m2’lerde değişiklik yapılabilecektir. Hollere göre yer tahsisleri yukarıda belirtilen şartlar göz önünde bulundurularak Birliğimizce yapılacaktır.
Birliğimiz, fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkanlarına göre iptal etme hakkına sahip olup böyle bir durumunda başvuran firmaların ödedikleri bedeller iade edilir.
Destekten yararlanılabilmesi için stantta sergilenen ve/veya tanıtımını yapılan ürünlerin yurtiçinde üretildiğine dair, katılımcı firmaya veya pazarlama sözleşmesi yapılan firmaya ait kapasite raporu ibraz edilmesi gerekmekte olup, kapasite raporunda yer alan üretim konusuna dâhil olmayan ürün ve/veya ithal ürün sergileyen ve/veya tanıtım yapan firmalar destekten yararlanamamaktadır
2009/5 sayılı Tebliğin Madde 2 (1)’de yer alan “Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici / imalatçı organizasyonları destekten yararlandırılır” hükmüne istinaden ihracatçı birliğine üye olmayan şirketler ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmamış şirketler destekten yararlanamamaktadır.
ÜYESİ OLDUĞUNUZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ*
 
İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
DİĞER İHRACATÇI BİRLİKLERİ
*
 
YUKARIDAKİ KATILIM ŞARTLARINI OKUDUM, KABUL EDİYORUM
* Olan Alanlar Zorunlu Alanlardır.