SHUITOU 2016 Fuarı Başvuru Formu
Firma Adı (Ticaret Sicil Gazetesindeki Resmi Ünvan):*
 
Firma Vergi Numarası:*
 
Fuarla İlgili Kişinin Adı-Soyadı / Ünvanı*
 
İlgili Kişinin Ofis Telefonu*
 
İlgili Kişinin Cep Telefonu:*
 
Adres*
 
E-mail:*
 
Web Adresi:
 
Sergilenecek Ürünler:*
 
Talep Edilen M2 alanı:*
 
Talep edilen m2 başına 100 $ avans tutarı karşılığının ( örnek ; 20 m2 için 2000 $ gibi) dolar hesabımıza 3 Haziran 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun Birliğimiz Maden Sektörü Şubesinden Can Erdem KAYA'a (Fax: 0212 454 01 50; E-posta: erdem.kaya@immib.org.tr ) gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.
Başvuran firmanın avans ödemesi yapması durumunda, Birliğimizce herhangi bir geri bildirim yapılmayacaktır. Takip sorumluluğu tamamen başvuran firmaya aittir.
Başvuru yapılmasının ardından katılımdan vazgeçilmesi durumunda katılım avansı iade edilmeyecektir.
Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından organizatör firmanın banka hesabına bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Elden banka hesabımıza ödeme yapılması durumu kabul edilmemektedir.
Birliğimiz, fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkanlarına göre iptal etme hakkına sahip olup böyle bir durumunda başvuran firmaların ödedikleri bedeller iade edilir.
Destekten yararlanılabilmesi için stantta sergilenen ve/veya tanıtımını yapılan ürünlerin yurtiçinde üretildiğine dair, katılımcı firmaya veya pazarlama sözleşmesi yapılan firmaya ait kapasite raporu ibraz edilmesi gerekmekte olup, kapasite raporunda yer alan üretim konusuna dâhil olmayan ürün ve/veya ithal ürün sergileyen ve/veya tanıtım yapan firmalar destekten yararlanamamaktadır
2009/5 sayılı Tebliğin Madde 2 (1)’de yer alan “Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici / imalatçı organizasyonları destekten yararlandırılır” hükmüne istinaden ihracatçı birliğine üye olmayan şirketler ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmamış şirketler destekten yararlanamamaktadır.
ÜYESİ OLDUĞUNUZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ*
 
İstanbul Maden İhracatçıları Birlikleri
Diğer Birlikler
YUKARIDAKİ KATILIM ŞARTLARINI OKUDUM, KABUL EDİYORUM*
 


* Olan Alanlar Zorunlu Alanlardır.