FIHAV 2016 FUARI BAŞVURU FORMU
Firma Adı (Ticaret Sicil Gazetesindeki Resmi Unvan):*
 
Firma Vergi Numarası*
 
Firma Vergi Dairesi*
 
Fuarla İlgili Kişinin Adı-Soyadı / Unvanı*
 
İlgili Kişinin Ofis Telefonu ve Cep Telefonu*
 
Adres*
 
E-mail*
 
Web*
 
Sergilenecek Ürünler*
 
Talep Edilen M2*
 
Talep edilen m2 başına 100 € karşılığı TL katılım avansı yatırılması gerekmektedir.Aksi taktirde yer tahsisi yapılmayacaktır
Başvuru yapılmasının ardından katılımdan vazgeçilmesi durumunda katılım avansı iade edilmeyecektir.
Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından organizatör firmanın banka hesabına bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Elden banka hesabımıza ödeme yapılması durumu kabul edilmemektedir.
Birliğimiz adına ayrılan alana göre talep edilen m2’lerde değişiklik yapılabilecektir. Hollere göre yer tahsisleri Birliğimizce yapılacaktır.
Birliğimiz, fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkanlarına göre iptal etme hakkına sahip olup böyle bir durumunda başvuran firmaların ödedikleri bedeller iade edilir.
* Olan Alanlar Zorunlu Alanlardır.