Chinaplas 2022 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu (25-28 Nisan 2022)
Firma Adı (Ticaret Sicil Gazetesindeki Resmi Unvan):*
 
Vergi Daireniz*
 
Vergi Numaranız*
 
Fuarla İlgili Kişinin Adı-Soyadı / Unvanı*
 
İlgili Kişinin Ofis Telefonu (0090... şeklinde yazınız)*
 
İlgili Kişinin Cep Telefonu (0090...şeklinde yazınız)*
 
Adres:*
 
Web:*
 
Fuara ilişkin duyuru ve bildirimlerin gönderilmesini talep ettiğiniz tüm e-mail adreslerini belirtiniz
E-mail:*
 
E-mail (2)
 
E-mail (3)
 
Talep Edilen m2:*
 
Sergileyeceğiniz Ürünler*
 
Nakliye Hizmeti İstiyorum*
 
EVETHAYIR
ÜYESİ OLDUĞUNUZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ*
 
İKMİB
DİĞER BİRLİKLER
Fuar başvurusu için, duyuruda belirtilen son başvuru tarihine kadar online başvuru formunun doldurulup talep edilen m2 başına 100 $ avans bedelinin (örn. 12 m2 talep edilmesi durumunda ödenecek avans bedeli: 12m2 x 100 $ = 1200 $) yukarıda yer alan banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Online başvurular, avans ödemesi gerçekleştirildikten sonra geçerli sayılacaktır. Tüm ödemeler USD olarak gerçekleştirilmelidir, TL ödemeler kabul edilmemektedir.
Avans ödemesinin yapıldığına dair dekontun akif.oruc@ikmib.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Başvuran firmanın eksik avans ödemesi yapması durumunda, Birliğimizce herhangi bir geri bildirim yapılmayacaktır. Takip sorumluluğu tamamen başvuran firmaya aittir.
Başvuru yapılmasının ardından katılımdan vazgeçilmesi durumunda katılım avansı iade edilmeyecektir.
Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından organizatör firmanın banka hesabına bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Elden banka hesabımıza ödeme yapılması durumu kabul edilmemektedir.
Hol ve stand büyüklüklerine göre yer tahsisleri; son edisyonda milli katılım organizasyonu ile katılıp katılmamış olmaları, başvuruda bulunan firmaların başvuru sırası, avans tutarlarını yatırmış olmaları, Birliğimize üyelik durumları, üyelik borç durumları gibi kriterler göz önünde bulundurularak Birliğimizce yapılacak olup takdir hakkı Birliğimize aittir.
Birliğimiz adına ayrılan alana göre talep edilen m2’ ler de değişiklik yapılabilecektir. Hollere göre yer tahsisleri yukarıda belirtilen şartlar göz önünde bulundurularak Birliğimizce yapılacaktır. Birliğimiz, fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkânlarına göre iptal etme hakkına sahip olup böyle bir durumunda başvuran firmaların ödedikleri bedeller iade edilir.
T.C. Ticaret Bakanlığının 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı’nda belirtilen şartları yerine getiren üyelerimiz destekten faydalanabilirler.
Söz konusu fuarın, gerek fuar idaresi tarafından gerekse mücbir sebepler dolayısıyla iptal edilmesi /ertelenmesi gibi durumlarında fuar idaresi tarafından uygulanacak iptal ücreti / ödeme kesintileri gibi maddi bedeller katılımcı firmalara yansıtılacaktır.
Söz konusu fuarın herhangi bir neden ile iptali, ertelenmesi, katılımdan vazgeçilmesi ve bunun gibi hallerde, karar yetkisi tamamen İMMİB’de olmak üzere Katılımcıya herhangi bir bedel iadesi söz konusu olur ise, bu bedel İMMİB hesaplarına yapılan ödeme para cinsi üzerinden, ödenen bedel ile sınırlı olmak üzere yapılabilir.
Söz konusu fuarın, gerek fuar idaresi tarafından gerekse mücbir sebepler dolayısıyla iptal edilmesi /ertelenmesi gibi durumlarında fuar idaresi tarafından uygulanacak iptal ücreti / ödeme kesintileri gibi maddi bedeller katılımcı firmalara yansıtılacaktır.
Bu başvuru formunun ilgili firma tarafından doldurulması ve başvuru avansının ödenmesi ile işbu fuar duyurusundaki şartların Başvuran Firma tarafından peşin olarak, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edildiği kabul olunur.
YUKARIDAKİ KATILIM ŞARTLARINI OKUDUM, KABUL EDİYORUM*
 
Okudum, kabul ediyorum.
Kişisel Verileri Koruma Politikası (KVKK) Kapsamında "AÇIK RIZA – AYDINLATMA BİLDİRİMİ FORMU" için Tıklayınız.*
 
Okudum, anladım.
İletmek istediğiniz bir talebiniz varsa belirtiniz:
 
* Olan Alanlar Zorunlu Alanlardır.