MEDICA 2020 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu
Firma Adı (Ticaret Sicil Gazetesindeki Resmi Unvan):*
 
Standınızın Alınlık Kısmında Yer Almasını İstediğiniz İsim*
 
Ürünleriniz*
 
Vergi Numarası*
 
Vergi Dairesi*
 
İlgili Kişinin Ofis Telefonu (0090... şeklinde yazınız)*
 
Fuarla İlgili Kişinin Adı-Soyadı*
 
İlgili Kişinin Cep Telefonu (0090...şeklinde yazınız)*
 
Adres:*
 
E-mail:*
 
Web:*
 
Talep Edilen m2:*
 
Sergileyeceğiniz Ürüne Uygun Holler*
 
Nakliye Hizmeti İstiyorum*
 
EVETHAYIR
ÜYESİ OLDUĞUNUZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ*
 
İKMİB
DİĞER BİRLİKLER
Talep edilen 1000 € avans bedelinin yatırıldığına dair ödeme dekontunu duyuruda belirtilen tarihe kadar canan.ersoy@immib.org.tr adresine göndermeleri önemle rica olunur. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.
Başvuru yapılmasının ardından katılımdan vazgeçilmesi durumunda katılım avansı iade edilmeyecektir.
Hol ve stand büyüklüklerine göre yer tahsisleri, Fuar İdaresinden Birliğimize ayrılan alanlar açıklandığında ( Eylül ayında) , başvuruda bulunan firmaların başvuru sırası, Birliğimize üyelik durumları, üyelik borç durumları, önceki senelerde bu fuara Birliğimiz ile katılma sıklığı kriterleri göz önünde bulundurularak, Birliğimizce yapılacaktır.
Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından organizatör firmanın banka hesabına bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Elden banka hesabımıza ödeme yapılması durumu kabul edilmemektedir.
Birliğimiz adına ayrılan alana göre talep edilen m2’lerde değişiklik yapılabilecektir. Hollere göre yer tahsisleri yukarıda belirtilen şartlar göz önünde bulundurularak Birliğimizce yapılacaktır.
Birliğimiz, fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkanlarına göre iptal etme hakkına sahip olup böyle bir durumunda başvuran firmaların ödedikleri bedeller iade edilir.
T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar’ında belirtilen şartları yerine getiren üyelerimiz destekten faydalanabilirler.
İletmek istediğiniz notunuz:
 
*
 
YUKARIDAKİ KATILIM ŞARTLARINI OKUDUM, KABUL EDİYORUM
* Olan Alanlar Zorunlu Alanlardır.