NPE 2021 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Başvuru Formu
Firma Adı ((Ticaret Sicil Gazetesindeki Resmi Unvan):*
 
Fuarla İlgili Kişinin Adı-Soyadı / Unvanı*
 
İlgili Kişinin Ofis Telefonu (0090... şeklinde yazınız)*
 
İlgili Kişinin Cep Telefonu (0090...şeklinde yazınız)*
 
Faks Numarası (0090...şeklinde yazınız)
 
Adres:*
 
E-mail:*
 
E-mail 2
 
E-mail 3
 
Web:*
 
Talep Edilen m2:*
 
Sergileyeceğiniz Ürünler*
 
Nakliye Hizmeti İstiyorum*
 
EvetHayır
ÜYESİ OLDUĞUNUZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ*
 
İKMİB
DİĞER BİRLİKLER
Talep edilen m2 başına 100 $ avans tutarı(örn. 12 m2 kiralanması durumunda ödenecek avans tutarı: 12m2 x 100 $ = 1200 $) avans tutarının yatırıldığına dair ödeme dekontunun Birliğimize (E-posta: akif.oruc@ikmib.org.tr ) 24 Temmuz 2020 Cuma gününe kadar iletilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.
Başvuran firmanın eksik avans ödemesi yapması durumunda, Birliğimizce herhangi bir geri bildirim yapılmayacaktır. Takip sorumluluğu tamamen başvuran firmaya aittir.
Başvuru yapılmasının ardından katılımdan vazgeçilmesi durumunda katılım avansı iade edilmeyecektir.
Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından organizatör firmanın banka hesabına bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Elden banka hesabımıza ödeme yapılması durumu kabul edilmemektedir.
Yer tahsisleri, Fuar İdaresinden Birliğimize ayrılan alan dahilinde, başvuruda bulunan firmaların başvuru sırası, m2 büyüklükleri, Birliğimize üyelik durumları, üyelik borç durumları, önceki senelerde bu fuara Birliğimiz ile katılma sıklığı kriterleri göz önünde bulundurularak, Birliğimizce yapılacaktır
Birliğimiz adına ayrılan alana göre talep edilen m2’lerde değişiklik yapılabilecektir.
Birliğimiz, fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkanlarına göre iptal etme hakkına sahip olup böyle bir durumunda başvuran firmaların ödedikleri bedeller iade edilir.
Destekten yararlanılabilmesi için stantta sergilenen ve/veya tanıtımını yapılan ürünlerin yurtiçinde üretildiğine dair, katılımcı firmaya veya pazarlama sözleşmesi yapılan firmaya ait kapasite raporu ibraz edilmesi gerekmekte olup, kapasite raporunda yer alan üretim konusuna dâhil olmayan ürün ve/veya ithal ürün sergileyen ve/veya tanıtım yapan firmalar destekten yararlanamamaktadır.
2017/4 Sayılı Karar Kapsamında yurtdışı fuar organizasyonlarına ve Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurtdışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikli uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılım sağlayan TTK hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihr. birl. üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı org. destekten yararlandırılır” hükmüne istinaden ihr. bir. üye olmayan şirketler ve TTK hükümleri çerçevesinde kurulmamış şirketler destekten yararlanamamaktadır.
*
 
YUKARIDAKİ KATILIM ŞARTLARINI OKUDUM, KABUL EDİYORUM
**
 
Belirtmiş olduğumuz cep telefonu ve email adreslerine Birliğinizce yapılacak duyuruların gönderilmesini kabul ediyoruz.
* Olan Alanlar Zorunlu Alanlardır.