PLMA 2021 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu (14-15 Aralık 2021)
Firma Adı (Ticaret Sicil Gazetesindeki Resmi Unvan):*
 
Vergi Dairesi*
 
Vergi Numarası*
 
Fuarla İlgili Kişinin Adı-Soyadı / Unvanı*
 
İlgili Kişinin Ofis Telefonu (0090... şeklinde yazınız)*
 
İlgili Kişinin Cep Telefonu (0090...şeklinde yazınız)*
 
Adres:*
 
Web:*
 
Fuara ilişkin duyuru ve bildirimlerin gönderilmesini talep ettiğiniz tüm e-mail adreslerini belirtiniz
E-mail:*
 
E-mail 2*
 
E-mail 3
 
Talep Edilen m2:*
 
Sergileyeceğiniz Ürünler*
 
ÜYESİ OLDUĞUNUZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ*
 
İKMİB
DİĞER BİRLİKLER
Kişisel Verileri Koruma Politikası (KVKK) Kapsamında "AÇIK RIZA – AYDINLATMA BİLDİRİMİ FORMU" için Tıklayınız.*
 
Okudum, anladım.
Talep edilen m2 başına 100 € avans tutarı(örn. 12 m2 kiralanması durumunda ödenecek avans tutarı: 12m2 x 100 € = 1200 €) avans tutarının yatırıldığına dair ödeme dekontunun Birliğimize (E-posta: melike.baladin@ikmib.org.tr ) 6 Temmuz 2021 Salı günü masai bitimine kadar iletilmesi gerekmektedir. Avans ödemesi yapılmadığı takdirde başvurunuz geçersiz sayılacaktır. Tüm ödemeler EUR olarak gerçekleştirilmelidir, TL ödeme kabul edilmemektedir.
Başvuran firmanın avans ödemesi yapmaması ya da eksik avans ödemesi yapması durumunda, Birliğimizce herhangi bir geri bildirim yapılmayacaktır. Takip sorumluluğu tamamen başvuran firmaya aittir.
Başvuru yapılmasının ardından katılımdan vazgeçilmesi durumunda katılım avansı iade edilmeyecektir.
Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından organizatör firmanın banka hesabına bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Elden banka hesabımıza ödeme yapılması durumu kabul edilmemektedir.
Yer tahsisleri, Fuar İdaresinden Birliğimize ayrılan alan dahilinde, başvuruda bulunan firmaların başvuru sırası, m2 büyüklükleri, Birliğimize üyelik durumları, üyelik borç durumları, son fuarda milli katılım organizasyonu ile katılım durumu, önceki senelerde bu fuara Birliğimiz ile katılma sıklığı kriterleri göz önünde bulundurularak, Birliğimizce yapılacaktır
Birliğimiz adına ayrılan alana göre talep edilen m2’lerde değişiklik yapılabilecektir.Hollere göre yer tahsisleri yukarıda belirtilen şartlar göz önünde bulundurularak Birliğimizce yapılacaktır.
Birliğimiz, fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkanlarına göre iptal etme hakkına sahip olup böyle bir durumunda başvuran firmaların ödedikleri bedeller iade edilir.
Destekten yararlanılabilmesi için stantta sergilenen ve/veya tanıtımını yapılan ürünlerin yurtiçinde üretildiğine dair, katılımcı firmaya veya pazarlama sözleşmesi yapılan firmaya ait kapasite raporu ibraz edilmesi gerekmekte olup, kapasite raporunda yer alan üretim konusuna dâhil olmayan ürün ve/veya ithal ürün sergileyen ve/veya tanıtım yapan firmalar destekten yararlanamamaktadır.
T.C. Ticaret Bakanlığının 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı’nda belirtilen şartları yerine getiren üyelerimiz destekten faydalanabilirler.
Söz konusu fuarın, gerek fuar idaresi tarafından gerekse mücbir sebepler dolayısıyla iptal edilmesi /ertelenmesi gibi durumlarında fuar idaresi tarafından uygulanacak iptal ücreti / ödeme kesintileri gibi maddi bedeller katılımcı firmalara yansıtılacaktır.
Fuarın herhangi bir neden ile iptali, ertelenmesi, katılımdan vazgeçilmesi ve bunun gibi hallerde, karar yetkisi tamamen İKMİB’de olmak üzere Katılımcıya herhangi bir bedel iadesi söz konusu olur ise, bu bedel İKMİB hesaplarına yapılan ödeme para cinsi üzerinden, ödenen bedel ile sınırlı olmak üzere yapılabilir.
Bu başvuru formunun ilgili firma tarafından doldurulması ve başvuru avansının ödenmesi ile işbu fuar duyurusundaki şartların Başvuran Firma tarafından peşin olarak, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edildiği kabul olunur.
**
 
Belirtmiş olduğumuz cep telefonu ve email adreslerine Birliğinizce yapılacak duyuruların gönderilmesini kabul ediyoruz.
** Yukarıda yer alan katılım şartlarını okuduk, kabul ediyoruz*
 
Yukarıda yer alan katılım şartlaını okuduk, kabul ediyoruz
* Olan Alanlar Zorunlu Alanlardır.