China International Import Expo 2019 Fuarı (5-10 Kasım 2019)
Firma Adı ((Ticaret Sicil Gazetesindeki Resmi Unvan):*
 
Standınızın Alınlık Kısmında Yer Almasını İstediğiniz İsim*
 
Company Name (Lütfen bu kısmı ingilizce doldurunuz)*
 
Products (Lütfen bu kısmı ingilizce doldurunuz)*
 
Company Profile (Lütfen bu kısmı ingilizce doldurunuz)*
 
Vergi Daireniz*
 
Fuarla İlgili Kişinin Adı-Soyadı / Unvanı*
 
İlgili Kişinin Ofis Telefonu (0090... şeklinde yazınız)*
 
İlgili Kişinin Cep Telefonu (0090...şeklinde yazınız)*
 
Faks Numarası (0090...şeklinde yazınız)
 
Adres:*
 
E-mail:*
 
E-mail 2
 
Web:*
 
Yer Almak İstediğiniz Hol (Lütfen Seçiniz)*
 
Talep Edilen m2:*
 
Nakliye Hizmeti İstiyorum*
 
EVETHAYIR
Üyesi Olduğunuz İhracatçılar Birliği*
 
İKMİBDİĞER BİRLİKLER
Diğer Birlikler seçeneğini işaretlediyseniz lütfen üyesi olduğunuz Birliği/Kuruluşu belirtiniz (İİB, AKİB, MÜSİAD, TÜSİAD vb.)
 
Başvurunuzun tamamlanabilmesi için 1.000 USD avans tutarını duyuruda belirtilen banka hesabına yatırmanız ve dekontu seyma.inam@immib.org.tr adresine mail olarak göndermeniz gerekmektedir.
Başvuran firmanın eksik avans ödemesi yapması durumunda, Birliğimizce herhangi bir geri bildirim yapılmayacaktır. Takip sorumluluğu tamamen başvuran firmaya aittir.
Başvuru yapılmasının ardından katılımdan vazgeçilmesi durumunda katılım avansı iade edilmeyecektir.
Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından organizatör firmanın banka hesabına bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Elden banka hesabımıza ödeme yapılması durumu kabul edilmemektedir.
Hol ve stand büyüklüklerine göre yer tahsisleri; başvuruda bulunan firmaların başvuru sırası, avans tutarlarını yatırmış olmaları, Birliğimize üyelik durumları, üyelik borç durumları, söz konusu fuara önceki senelerde milli katılım organizasyonu ile katılma sıklığı kriterleri göz önünde bulundurularak Birliğimizce yapılacak olup takdir hakkı Birliğimize aittir.
Birliğimiz adına ayrılan alana göre talep edilen m2’lerde değişiklik yapılabilecektir. Hollere göre yer tahsisleri yukarıda belirtilen şartlar göz önünde bulundurularak Birliğimizce yapılacaktır.
Birliğimiz, fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkanlarına göre iptal etme hakkına sahip olup böyle bir durumunda başvuran firmaların ödedikleri bedeller iade edilir.
T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar’ında belirtilen şartları yerine getiren üyelerimiz destekten faydalanabilirler.
2017/4 Sayılı Karar Kapsamında yurtdışı fuar organizasyonlarına ve Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurtdışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikli uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları destekten yararlandırılır” hükmüne istinaden ihracatçı birliğine üye olmayan şirketler ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesi
Destekten yararlanılabilmesi için stantta sergilenen ve/veya tanıtımını yapılan ürünlerin yurtiçinde üretildiğine dair, katılımcı firmaya veya pazarlama sözleşmesi yapılan firmaya ait kapasite raporu ibraz edilmesi gerekmekte olup, kapasite raporunda yer alan üretim konusuna dâhil olmayan ürün ve/veya ithal ürün sergileyen ve/veya tanıtım yapan firmalar destekten yararlanamamaktadır.
*
 
YUKARIDAKİ KATILIM ŞARTLARINI OKUDUM, KABUL EDİYORUM
Vergi Numaranız
 
* Olan Alanlar Zorunlu Alanlardır.