IDS 2021 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Başvuru Formu
Firma Adı (Ticaret Sicil Gazetesindeki Resmi Unvan):*
 
Stand Alınlığında Yer Alacak Firma İsmi (Max. 3 Kelime)*
 
Ürünleriniz*
 
Vergi Daireniz*
 
Vergi Numaranız*
 
Fuarla İlgili Kişinin Adı-Soyadı / Unvanı*
 
İlgili Kişinin Ofis Telefonu (0090... şeklinde yazınız)*
 
Adres:*
 
İlgili Kişinin Cep Telefonu (0090...şeklinde yazınız)*
 
E-mail (Birden fazla email ekleyebilirsiniz)*
 
Web:*
 
Talep Edilen m2:*
 
Nakliye Hizmeti İstiyorum*
 
EVETHAYIR
ÜYESİ OLDUĞUNUZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ*
 
İKMİB
DİĞER BİRLİKLER
KATILIM ŞARTLARI
Fuar başvurusuyla ilgili olarak duyuruda belirtilen tarihe kadar online başvuru formunun doldurulup 1000 € tutarındaki avansın Birlik hesabına yatırılması gerekmektedir. Online başvurular, avans ödemesinin gerçekleştirilmesi ve dekontun canan.ersoy@ikmib.org.tr ve irem.degertekin@ikmib.org.tr adreslerine gönderilmesi halinde geçerli sayılacaktır.
Tüm ödemeler € olarak gerçekleştirilmelidir.
Başvuran firmanın eksik avans ödemesi yapması durumunda, Birliğimizce herhangi bir geri bildirimde bulunulmayacaktır. Takip sorumluluğu tamamen başvuran firmaya aittir. Başvuru yapılmasının ardından katılımdan vazgeçilmesi durumunda ödenen avans bedeli iade edilmeyecektir.
Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından Birliğimizin banka hesabına bankacılık kanalıyla yapılması gerekmektedir. Elden banka hesabımıza ödeme yapılması durumu kabul edilmemektedir.
Hol ve stand büyüklüklerine göre yer tahsisleri Birliğimizce yapılacak olup; yerleşimler esnasında başvuruda bulunan firmaların başvuru sırası, avans tutarlarını yatırmış olmaları, Birliğimize üyelik durumları, üyelik borç durumları, önceki senelerde bu fuara Birliğimiz ile katılma sıklığı gibi kriterler göz önünde bulundurulacak, gerekli durumlarda Birliğimiz adına ayrılan alana göre talep edilen m2’lerde değişiklik yapılabilecektir. Bu konuda takdir hakkı Birliğimize aittir.
Birliğimiz, fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkanlarına göre iptal etme hakkına sahip olup böyle bir durumunda başvuran firmaların ödedikleri bedeller iade edilir.
Fuar desteğinden faydalanabilmek için, üyelerin T.C. Ticaret Bakanlığının 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararında belirtilen şartları yerine getirmeleri esastır
*
 
YUKARIDAKİ KATILIM ŞARTLARINI OKUDUM, KABUL EDİYORUM
İletmek istediğiniz bir talebiniz varsa belirtiniz:
 
* Olan Alanlar Zorunlu Alanlardır.